Menu Close
Verpakkingen zijn belangrijk; ze zorgen ervoor dat producten langer houdbaar zijn, ze beschermen producten tijdens het transport en informeren de gebruiker. Het komt echter steeds vaker voor dat producten ‘oververpakt’ zijn, bijvoorbeeld als de verpakking uit verschillende lagen bestaat (tandpasta in een tube, verpakt in een doosje), een product individueel is verpakt (koeken, yoghurt) of de verpakking slechts dient voor het gebruiksgemak van de consument (kaas in plakken, met tussen iedere plak plastic folie). Het oververpakken van producten zorgt ervoor dat afvalbakken sneller vol raken, wat een negatieve impact heeft op het milieu.

Want wist je dat…

  • In Nederland 2% van de broeikasgassen wordt veroorzaakt door de sector afvalverwijdering? – Ministerie van infrastructuur en milieu
  • Een Nederlander dagelijks gemiddeld zeven verpakkingen opent? – Milieu Centraal
  • Iedere Nederlander gemiddeld meer dan 535 kilo afval per jaar produceert? – CBR
  • Een kwart van het restafval bestaat uit verpakkingsmateriaal? – Milieu Centraal

Maar, wist je ook dat?

  • Driekwart van de consumenten liever kiest voor onverpakte groenten, in plaats van in plastic verpakte? – Milieu Centraal
  • Bij sommige voedingsproducten de verpakking 20% van de prijs van het product kan vertegenwoordigen? – Leefmilieu Brussel
  • Een kwart van de mensen zich stoort aan portie-verpakkingen van koekjes of chips? – Milieu Centraal
  • Een keuze met “minimum” afval maken niet altijd eenvoudig is? Consumenten hebben immers niet alle gegevens voorhanden die dergelijke keuze mogelijk maken. – Brussels Observatorium van de Duurzame Consumptie

Oplossing

Use-Less ziet een oplossing: door consumenten – die in meer of mindere mate rekening willen houden met het milieu – een praktische en milieubewuste boodschappenlijst te bieden. Een lijst met producten die niet oververpakt zijn, en daarmee minder afbreuk doen aan het milieu.

Hiermee maakt Use-Less, samen met de 1000 mensen die al deze producten (al dan niet een aantal) van de lijst kopen een verschil. Wat is dan het verschil? We voorkomen dat 10.000 producten gekocht worden die oververpakt zijn. Dat betekent dus dat het extra en onnodige materiaal van die 10.000 producten niet in de verbrandingsovens of in de zee terecht komen. Wat dus een hele hoop CO2 uitstoot voorkomt!